Avia Mosquera, Mariano o bruxo, Alfonso fillo de Granha, inbdios Jíbaros e Cosseta Mosquera.

Indios Jíbaros Huambisa Foto tomada por A. Granha no río Santiago. Avia Mosquera, Mariano o bruxo, Alfonso fillo de Granha, inbdios Jíbaros e Cosseta Mosquera. Avia filla de Cesáreo Mosquera, leva o nome do río do mesmo río que pasa por Ribadavia de onde era o seu pai. Cesáreo non esqueze a súa Terra.

Avia filla de Cesáreo Mosquera, leva o nome do río do mesmo río que pasa por Ribadavia de onde era o seu pai. Cesáreo non esqueze a súa Terra.

subida o venres 05 de setembro de 2014
mostrar información adicional
La Caiga Gaitana publicado en: andoquies.blogspot.com